Kamp Mladih

O nama

Mesto za one koji zaslužuju prilike.

Posmatranje mladih sa potencijalom i željom da unapređuju sebe i svoje društvo, ali ograničeni manjkom adekvatnih prilika, rezultovalo je ideji ka stvaranju Kampa Mladih Lidera. Kamp Mladih Lidera je višednevni seminar i zajednica koja pruža srednjoškolcima priliku da se pronađu, možda čak i usavrše, u sferama Projektnog Menadžmenta, Ličnog Razvoja i Karijernog Razvoja. Svim učesnicima će biti pružena prilika da nauče o primenjivom aktivizmu, Projektnom Razvoju i upoznaju druge mlade i uspešne ljude, kao i da sa njima oforme konekcije. 

Naše vrednosti

Kamp Mladih Lidera je mesto gde se neguju vrednosti bitne za ostvarivanje napretka u ličnom i društvenom smislu. Naše učesnike i Kamp definišu Integritet, Odgovornost i Profesionalnost. Zalažemo se za jednakost i vođenje primerom.

Ovogodišnji događaj

Kamp Mladih Lidera 2022

Prijave su zatvorene!

Zašto Kamp Mladih Lidera?

Kamp Mladih Lidera nudi prilike i otvara vrata. Kamp Mladih Lidera ove godine nudi tri seminara i biće organizovan na Zlatiboru u periodu 17-23. avgusta. Projektni Menadžment je glavni seminar i svi učesnici će ga pohađati.

Drugi o nama